mgr Paweł Bejm - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Psychoterapeuta - Dyplom Szkoły Psychoterapii Humanistycznej - INTRA w Warszawie, posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psycholog - Dyplom magistra na wydziale psychologii w specjalności psychologii klinicznej.

Terapeuta uzależnień i współuzależnienia - Dyplom Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia -Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Dyplom ukończenia szkolenia -Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Członek Stowarzyszenia INTRA.


Erich Fromm


"Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia"