Psychoterapia indywidualna – Gdynia

Psychoterapia indywidualna jest jedną z form pomocy, polegającej na systematycznym spotykaniu się dwóch osób : psychoterapeuty i osoby, która dostrzega w swoim życiu problemy. Podczas spotkań nawiązuje się specyficzna relacja, oparta na życzliwości, akceptacji i zaufaniu. Stworzenie tak bezpiecznych warunków współpracy umożliwia człowiekowi lepsze rozumienie siebie, swoich reakcji interpersonalnych czy emocjonalnych. Pozwala ona również identyfikować źródła trudności. Psychoterapeuta przy pomocy swoich umiejętności i doświadczenia, stara się pomóc osobie w odnalezieniu wewnętrznych zasobów, umożliwiających rozwój i wprowadzenie zmian w swoim życiu. Tym samym działania te zmierzają do poprawy jakości życia . Celem spotkań jest także znalezienie alternatywnych sposobów radzenia sobie, w sytuacjach do tej pory problematycznych. Rozpoczęcie psychoterapii jest zawsze poprzedzone konsultacjami psychologicznymi. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Natomiast czas trwania psychoterapii jest zależny od skali zgłaszanych problem. Mówimy tu o psychoterapii krótko lub długoterminowej.
Oferuje pomoc osobom dorosłym, doświadczającym różnego rodzaju trudności w życiu osobistym czy relacjach z innymi ludźmi, w takich obszarach jak :

- poczucie niskiej wartości
- lęk przed oceną innych ludzi
- nadmierne przeżywanie stresu
- problemy emocjonalne
- natrętne myśli, czynności
- przeżycie traumatycznych doświadczeń
- brak satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
- brak umiejętności rozpoznawania potrzeb swoich czy bliskich Ci ludzi
- braku sensu w życiu
- przeżywanego żalu po stracie bliskiej Ci osoby
- stany depresyjne, depresje
- kryzys w związku