Terapia DDA/DDD – Gdynia

Terapia DDA/DDD - syndrom dorosłych dzieci alkoholików odnosi się do osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinie, gdzie jeden lub oboje rodziców było uzależnionych od alkoholu. Natomiast w sytuacji kiedy: brakowało jednego z rodziców, brakowało wsparcia ze strony rodziców, jeden z rodziców miał zaburzenia psychiczne, stosował przemoc wobec dziecka - używamy terminu dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wychowywanie się w rodzinie dysfunkcyjnej sprawiło, że sposób adaptacyjny dziecka pozwalający przetrwać w trudnych warunkach w okresie dorastania, w życiu dorosłym zupełnie się nie sprawdza. Dorastanie w tak ciężkich okolicznościach objawia się brakiem poczucia bezpieczeństwa, brakiem wiary we własne umiejętności, trudnościami w sferze emocjonalnej oraz brakiem konstruktywnych wzorców postępowania. Osoby z syndromem DDA/DDD patrzą na rzeczywistość oczami zranionego dziecka, co bardzo utrudnia funkcjonowanie w dorosłym życiu , budzi kolejną frustracje i rozczarowanie własną osobą. Podjęcie terapii umożliwia wyjście z destrukcyjnych schematów funkcjonowania, przeżywania i myślenia o sobie.
Tę formę pomocy kieruję do osób, które w swoim dorosłym życiu borykają się z wieloma problemami takimi jak:

- poczuciem niskiej wartości
- trudność w wyrażaniu uczuć
- braku wiary we własne możliwości
- permanentnym przeżywaniu napięcia
- koncentracji na przesadnym krytykowaniu siebie
- częstym przeżywaniem wstydu, poczucia winy
- brakiem długotrwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
- trudność w proszeniu o pomoc
- trudność w nawiązywaniu nowych kontaktów
- poczucie nierozumienia samego siebie
- poczucie pustki, osamotnienia