Konsultacja psychologiczna – Gdynia

Konsultacja psychologiczna - jest pierwszym elementem pomocy psychologicznej. Służy przeprowadzeniu wywiadu ze zgłaszającą się osobą. Rozmowa ta ma na celu zdiagnozowanie problemów, przeżywanych trudności oraz zapoznanie się z obecną sytuacją życiową. Dopiero na tej podstawie , można zaproponować najlepszą formę pomocy. Następnie ustalane są możliwe do osiągnięcia cele. Spotkania te, także pozwalają poznać osobę psychologa i jego styl pracy. Ilość spotkań zależy od zgłaszanego problemu i celu z jakim przyszła osoba potrzebująca pomocy. Z reguły jest to forma pomocy krótkoterminowej. Liczba spotkań zwykle waha się od 1 do 4.

Na konsultacji można także ustalić na jakich zasadach będzie opierać się ewentualna współpraca, ale już w ramach psychoterapii.

Zapraszam na konsultacje do mojego gabinetu osoby dorosłe zmagające się z :
- zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi
- zaburzenia nastroju, stanami depresyjnymi
- przewlekłym lub ostrym stresem
- brakiem zadowolenia z życia
- kryzysem na skutek nagłej i niespodziewanej zmiany życiowej
- depresją
- żałobą