parallax background

mgr Paweł Bejm
psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Jestem psychoterapeutą humanistycznym, który w atmosferze pełnej akceptacji, szacunku i zrozumienia buduje relację terapeutyczną. To co mnie cechuje to autentyczność i wiara w ludzki potencjał, który z powodu różnych doświadczeń życiowych nie mógł być w pełni rozwinięty. W oparciu o swoje doświadczenie oraz zdobytą wiedzę staram się pomóc osobie w lepszym rozumieniu siebie samego, akceptowaniu siebie takim jakim jest oraz uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące go pytania. W swojej pracy korzystam także z bogactwa innych nurtów terapeutycznych. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Przez kilka lat pracowałem w ośrodku leczenia uzależnień, w poradni jak i oddziale dziennym. W miarę możliwości staram się poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach czy konferencjach.


„Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.” Carl Rogers

O psychoterapii słów kilka


Psychoterapia – stosowanie metod psychologicznych, zwłaszcza opartych na regularnym kontakcie międzyludzkim, w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami

Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych, może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Niektóre techniki psychoterapeutyczne są uznane za oparte na dowodach naukowych metody leczenia określonych zaburzeń psychicznych..

Istnieją tysiące różnych technik i form psychoterapeutycznych, czasem opartych na znacząco odmiennym pojmowaniu psychologii, etyki i metod pomocy. Większość polega na regularnych spotkaniach klienta lub grupy klientów z jednym lub kilkoma terapeutami. Wspólną cechą psychoterapii jest prymat metod psychologicznych, w odróżnieniu od leczenia psychiatrycznego, zorientowanego na metody medyczne i leki. Psychoterapia i medycyna mogą się nawzajem efektywnie uzupełniać.

Zasady dostępu do zawodu psychoterapeuty ustala najczęściej lokalne prawo lub dobrowolna organizacja zawodowa – psychoterapia jest z reguły traktowana jako zawód zaufania publicznego, ograniczony wymogiem zawodowej certyfikacji i superwizji, i wykonywany przez osoby z wykształceniem psychologicznym lub psychiatrycznym, po dodatkowych szkoleniach.

Teorie psychologiczne formułowali już tacy myśliciele starożytni jak Arystoteles i Galen, a termin psychoterapia (al-ilaj nal-nafs) wprowadzili do słownictwa medycznego prawdopodobnie tacy średniowieczni medycy bliskowschodni jak Rhazes i Ali al-Tabari. Zachodni termin psychoterapia pochodzi od stgr. ψυχή: psyche – dusza i therapein – leczyć. Psychoterapia nowożytna powstała oryginalnie jako integralna część psychoanalizy, ale wraz z rozwojem psychologii sformułowano wiele innych podejść.


 • Carl Rogers
  „Ciekawym paradoksem jest to, że kiedy akceptuję siebie takim, jakim jestem, mogę się zmienić”
  Carl Rogers
 •  Virginia Satir
  „Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę”
  Virginia Satir
 •  Viktor E. Frankl
  „(...) dążenie do znalezienia w życiu sensu jest u człowieka najpotężniejszą siłą motywującą”
  Viktor E. Frankl