Terapia współuzależnienia – Gdynia

Współuzależnienie jest bardzo poważnym problemem, niosącym za sobą wiele konsekwencji. Osoby współuzależnione, bardzo często nie zdają sobie sprawy, że trudności jakich doświadczają, związane są z tym, w jaki sposób próbują sobie poradzić z uzależnieniem kogoś bliskiego. Żyjąc z osobą uzależnioną, przystosowują się do zaistniałej sytuacji w destrukcyjny dla siebie sposób. Z tego tytułu doświadczają wielu trudności w życiu emocjonalnym, gdzie huśtawka nastroju, przeżywany lęk i stres, stają się nieodłącznym elementem życia. Wszystkie swoje działania nakierowywują na rozwiązanie problemu uzależnienia bliskiej osoby. Tym samym , tracą z pola widzenia realizację własnych pragnień, ambicji, celów oraz potrzeb. Poczucie wstydu sprawia, że osoba współuzależniona zaczyna się wycofywać z kontaktów społecznych, co z kolei rodzi poczucie osamotniania. Nieświadomie przyjmują odpowiedzialność i kontrolę za funkcjonowanie osoby uzależnionej. W rezultacie ułatwia to jej dalsze picie, granie, branie i niejednokrotnie pozwala uniknąć konsekwencji, które tak naprawdę mogą być motorem napędowym do wprowadzania zmian w ich życiu. Współuzależnienie dotyczy małżonka lub partnera, czyli osób, które potencjalnie mogą wyjść z takiej relacji. Leczenie ma pomóc zrozumieć niekorzystne mechanizmy, które nią kierują. Podczas terapii osoba współuzależniona może uzyskać wsparcie umożliwiające jej wprowadzenie zmian w sposobie funkcjonowania na bardziej zdrowszy.
Zapraszam osoby dorosłe będące w związku z osobami uzależnionymi i doświadczające takich problemów jak:

- poczucie beznadziei, bezradności
- braku wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa
- trudności w podejmowaniu decyzji
- nieumiejętność zaspakajania swoich potrzeb
- poczucie niskiej wartości
- przeżywanie huśtawek emocjonalnych
- poczucie uległości
- poczucie, że Twoje szczęście zależy od partnera/partnerki
- koncentracją myśli, działań na tym czy bliska Ci osoba będzie piła/grała/brała
- poczuciem braku nadziei